Mišljenje stručnjaka

li Quandisa – osmišljena je kvalificiranim znanjem stručnjaka

Prof. dr. Igor But, dr. med.

Predstojnik Odjela za opću ginekologiju i ginekološku urologiju UKC MB

Prim. Boris Kralj, dr. med.

Specijalist dermatovenerolog, flebolog

Mag. sci. Nurdin Bajramović

mag. farm.

Mag. sci. Nurdin Bajramović

biokemičarka, MBA

Galina Yatsko Mihalaki, dr. med.

Katedra za farmaceutsku biologiju, Farmaceutski fakultet

Prof. dr. Samo Kreft, mag. farm.

Katedra za farmaceutsku biologiju, Farmaceutski fakultet